Koordynator/-ka projektów – pracuj w #pandateam

Panda Team - zespół

Do naszego pandowego teamu szukamy koordynatora/-rki projektów💪 (miejsce pracy: Poznań). Jesteśmy młodą i małą fundacją, jednak mamy wiele planów. Szukamy osoby, która pomoże nam je zrealizować i wesprze nas w profesjonalizacji działań❤️.

W Fundacji Panda Team skupiamy się na tych, którzy mierzą się z chorobą nowotworową swoich bliskich i muszą dać im siłę do walki – na rodzicach, rodzeństwie i pozostałych osobach.

Obowiązki:

🐼realizacja projektów (od wspólnej burzy mózgów, planowania, ustalania budżetu po realizację – oczywiście, z pomocą zespołu oraz wolontariuszy)

🐼pomoc w organizacji eventów charytatywnych

🐼wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju fundacji

🐼utrzymywanie kontaktu z podopiecznymi fundacji

🐼motywowanie i koordynacja pracy wolontariuszy

🐼wsparcie w szukaniu źródeł finansowania działań statutowych fundacji oraz obsługi zbiórek

Oczekiwania:

👉doświadczenie w pracy w innych NGOsach (również jako wolontariusz/-ka)

empatia, otwartość i gotowość do działania w trudnych, ale bardzo ważnych tematach

kochanie tego, co robisz 🙂

👉skrupulatność, sumienność w realizacji zamierzonego planu

👉kreatywność i otwarcie na nowe pomysły

samodzielność

👉chęć profesjonalizacji trzeciego sektora

Oferujemy:

🐼wynagrodzenie 3000-4000 zł netto w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności (do negocjacji;)

🐼dowolna forma współpracy – UoP, umowa zlecenie, B2B

🐼możliwa również praca na część etatu

🐼możliwość współtworzenia fundacji i nadawania jej kierunku

🐼miłą, kreatywną atmosferę – lubimy swoją pracę! 🙂

🐼samodzielne stanowisko i poczucie sprawczości

🐼przyjazne biuro z dobrym dojazdem Pestką (nastawiamy się na pracę stacjonarną w biurze, aczkolwiek praca zdalna jest możliwa)

🐼elastyczny czas pracy

🐼satysfakcję we wspólnym oswajaniu onkorzeczywistości.

CV prosimy wysyłać na adres ➡️kontakt@pandateam.pl⬅️ w temacie wpisując “Koordynator projektów” do 1 kwietnia 2022.

Wybrane osoby zaprosimy do naszego pandowego biura na rozmowę.

Do zobaczenia!

ZGODA NA PRZETWARZANIE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Panda Team im. Michałka Tarachowicza z siedzibą os. Bolesława Śmiałego 38/26 60-682 Poznań moich danych osobowych obejmujących tzw. dane wrażliwe [ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby] dla celów rekrutacji na stanowisko koordynatora/ki projektów (ogłoszenie nr 1 z dnia 18 marca 2022).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Panda Team im. Michałka Tarachowicza z siedzibą os. Bolesława Śmiałego 38/26 60-682 Poznań moich danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Zgodnie z art.7 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r., osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie kategorie:

18 marca 2022

Kategoria:

Wszystkie kategorie: