Panda Team - zespół

Zapraszamy na webinar dla nauczycieli i wychowawców, który odbędzie się we wtorek, 14 maja o godzinie 20:00! Podczas spotkania omówimy powszechny, choć wciąż owiany tabu temat – żałoba dzieci i młodzieży.

Wydarzenie poprowadzi troje ekspertów: psycholog dziecięcy, doświadczony nauczyciela oraz specjalista ds. żałoby i rodzic po stracie dziecka.

Czego dowiesz się podczas webinaru?

  • Odkryjesz, jakie mechanizmy obronne wykorzystują dzieci w odpowiedzi na trudne sytuacje.
  • Poznasz behawioralne reakcje dzieci na żałobę.
  • Zrozumiesz, czym jest żałoba, jak przebiega,  jak długo może trwać i czy w ogóle się kiedyś kończy.
  • Obalimy powielane mity na temat żałoby.
  • Zastanowimy się, jakie emocje mogą pojawić się w procesie żałoby.
  • Omówimy zagadnienie żałoby nieuznanej i dlaczego bagatelizowanie jej jest niewłaściwe.
  • Przedyskutujemy obciążenia związane z pracą nauczyciela oraz sposoby dbania o siebie w tym zawodzie.
  • Zidentyfikujemy najczęstsze popełniane błędy podczas żałoby uczniów.
  • Przyjrzymy się, jak może wyglądać lekcja o żałobie i śmierci.

Po odbytym webinarze możliwe jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w nim.

Czas trwania webinaru to około 90 minut. Serdecznie zapraszamy.

Zapisz się na webinar!

Prowadzący webinar:

Dorota Juriewicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz SWPS w Poznaniu. W czasie studiów zdobyła tytuły magistra pedagogiki specjalnej oraz magistra psychologii. W chwili obecnej jest w trakcie 4-letniego podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Certyfikowany terapeuta EEG-Neurofeedback. Posiada uprawnienia diagnostyczne: specyficznych trudności w uczeniu się, testów badających iloraz inteligencji (SB5) oraz zaburzeń neurorozwojowych. Ukończyła kurs Stosowanej Analizy Zachowania. Posiada 10 letnie doświadczenie, które zdobyła w czasie pracy w publicznych placówkach oświatowych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego i leczniczego, poradniach zdrowia psychicznego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób nieneurotypowych oraz w redukowaniu zachowań trudnych u dzieci.

Regularnie bierze udział w szkoleniach i warsztatach związanych z terapią oraz diagnozą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Dorota Juriewicz
Ewa Pietrowicz

Ewa Pietrowicz

Pedagog, nauczycielka z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Absolwentka studiów licencjackich: pedagogika o specjalności praca socjalna oraz magisterskich: pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Ukończyła również studia podyplomowe z logopedii.
Uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach dla nauczycieli związanych z pracą w grupie, uważnością, pracą z tekstami literackimi, m.in. czytaniem wrażeniowym.
W 2022 ukończyła kurs instruktorów jogi dla dzieci, a rok później kurs instruktorski programu “Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo.” skupiającym się na aspektach związanych z edukacją emocjonalno-społeczną, wiedzą o stresie, pracy oddechem, rozwijaniem uważności i aktywnością fizyczną, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Prowadzi zajęcia ruchowe z elementami jogi i uważności dla dzieci, jogę rodzinną. Współpracuje również z Wydawnictwem Frajda prowadząc warsztaty na podstawie książek w poznańskich przedszkolach.

Filip Tarachowicz

Założyciel i prezes Fundacji Panda Team im. Michałka Tarachowicza. Laureat konkursu “Poznański Wolontariusz Roku 2022” w kategorii indywidualnej.

W fundacji otacza opieką rodziców i rodzeństwa w żałobie oraz te, których najbliżsi zmagają się z chorobą nowotworową. Prowadzi kręgi żałoby, spotkania, zarządza zespołem wolontariuszy oraz nadaje bieg działaniom fundacyjnym, pielęgnując tym samym pamięć o synku.

Dba o relacje z mediami, biznesem oraz darczyńcami. Prowadzi media społecznościowe fundacji i jest jej twarzą.

Social media manager, marketingowiec, współtwórca marki Bilikid, wydawca książek. W wolnych chwilach trenuje improwizację sceniczną.

Tata Karolka, Adasia oraz Michałka, który odszedł z powodu nowotworu mózgu 2 października 2021 roku.

Dorota Juriewicz

Webinar dla nauczycieli jest częścią programu wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie, który realizujemy w 2024 roku dzięki finansowaniu z programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

Masz pytania dotyczące programu?

Zapraszamy do kontaktu:

pah@pandateam.pl

+48 534 897 105