Relacje osób chorych onkologicznie z pracodawcami i współpracownikami – raport z badania

Panda Team - zespół

Celem badania było zebranie danych dotyczących relacji pracowników u których zdiagnozowano nowotwór z pracodawcami i współpracownikami. Zależało nam na poznanie indywidualnych historii, doświadczeń oraz opinii. Badania było prowadzone w formie kwestionariusza ankiety online w listopadzie 2022 roku. Ankietę w sposób prawidłowy wypełniły 32 osoby (n=32), które chorowały na chorobę nowotworową, będą w tym czasie pracownikami. Wszystkie osoby wzięły dobrowolny udział w badaniu.

Raport do pobrania tu.

opracowanie i analiza wyników: dr Marek Gnusowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania – Mikrodotacje na rozwój poznańskich NGO

Wszystkie kategorie:

30 listopada 2022

Kategoria:

Wszystkie kategorie: