Panda Team - zespół

Program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w żałobie

W fundacji tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia, doświadczające śmierci rodzica/opiekuna lub rodzeństwa, będą mogły dzielić swoje uczucia, zdobywać nowe umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz budować wsparcie w grupie rówieśniczej. 

 W programie wsparciem obejmujemy dzieci doświadczające straty bliskiej osoby. Grupowe wsparcie psychologiczne ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie po stracie, zrozumienia własnych emocji oraz reakcji. Bezpieczna przestrzeń, którą wspólnie tworzymy umożliwi dzieciom kontakt z rówieśnikami o podobnych doświadczeniach i wzajemne wsparcie.

Dodatkowo, w ramach programu, możliwe będą indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci/rodziców. Wsparcie obejmuje także dorosłych – rodziców, nauczycieli, którzy zostaną wyposażeni w umiejętności rozmowy na temat straty, dzięki warsztatom psychoedukacyjnym. Dzięki wyposażeniu nauczycieli i dorosłych pracujących w placówkach oświatowych w umiejętności i kompetencje w wspieraniu dzieci po stracie, pośrednio opieką zostaną objęte dzieci, których rówieśnicy doświadczyli straty. Dzięki temu zmniejszymy prawdopodobieństwo doświadczenia przez dzieci poczucia niezrozumienia ze strony rówieśników i dorosłych z otoczenia, a zwiększymy siatkę wsparcia.

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu (we wtorki w godzinach popołudniowych) w Hope Spocie – miejscu z nadzieją na ul. Bolka 8A w Poznaniu. Dzieci będą podzielone na grupy, ze względu na wiek oraz rodzaj straty. O przypisaniu do grupy decyduje psycholog. Każde zajęcia trwają około 90 minut.

Zajęcia będą opierały się na elementach pracy z ciałem, uważności, arteterapii, oraz bajkoterapii. Celem naszych spotkań będzie: rozwijanie umiejętności radzenie sobie ze stresem; rozpoznawanie emocji płynących z ciała oraz wyrażania ich; wspierania procesu akceptacji zmiany. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa oraz pedagoga. Dodatkowo w ramach prowadzonych zajęć będą oni monitorować postępy dzieci oraz będą udzielać rodzicom indywidualnych konsultacji dotyczących funkcjonowania dzieci. 

Aby zgłosić dziecko do udziału w programie, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety kwalifikacyjnej, dostępnej poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego zgłaszania się. Wypełnienie ankiety nie gwarantuje automatycznego zakwalifikowania do programu, jednak będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci, które spełnią kryteria.

Wypełnij poniższą ankietę, żeby zgłosić dziecko do programu:

Ekspertki prowadzące zajęcia

Dorota Juriewicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz SWPS w Poznaniu. W czasie studiów zdobyła tytuły magistra pedagogiki specjalnej oraz magistra psychologii. W chwili obecnej jest w trakcie 4-letniego podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Certyfikowany terapeuta EEG-Neurofeedback. Posiada uprawnienia diagnostyczne: specyficznych trudności w uczeniu się, testów badających iloraz inteligencji (SB5) oraz zaburzeń neurorozwojowych. Ukończyła kurs Stosowanej Analizy Zachowania. Posiada 10 letnie doświadczenie, które zdobyła w czasie pracy w publicznych placówkach oświatowych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego i leczniczego, poradniach zdrowia psychicznego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób nieneurotypowych oraz w redukowaniu zachowań trudnych u dzieci.

Regularnie bierze udział w szkoleniach i warsztatach związanych z terapią oraz diagnozą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Dorota Juriewicz
Ewa Pietrowicz

Ewa Pietrowicz

Pedagog, nauczycielka z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Absolwentka studiów licencjackich: pedagogika o specjalności praca socjalna oraz magisterskich: pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Ukończyła również studia podyplomowe z logopedii.
Uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach dla nauczycieli związanych z pracą w grupie, uważnością, pracą z tekstami literackimi, m.in. czytaniem wrażeniowym.
W 2022 ukończyła kurs instruktorów jogi dla dzieci, a rok później kurs instruktorski programu “Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo.” skupiającym się na aspektach związanych z edukacją emocjonalno-społeczną, wiedzą o stresie, pracy oddechem, rozwijaniem uważności i aktywnością fizyczną, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Prowadzi zajęcia ruchowe z elementami jogi i uważności dla dzieci, jogę rodzinną. Współpracuje również z Wydawnictwem Frajda prowadząc warsztaty na podstawie książek w poznańskich przedszkolach.

Masz pytania dotyczące programu?

Zapraszamy do kontaktu:

pah@pandateam.pl

+48 534 897 105

Zapisz się do pandowego newslettera

Interesuje Cię, jak działamy?
Chcesz wiedzieć, jakie akcje szykujemy i jak się przyłączyć?