Panda Team - zespół

Program wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w żałobie

W fundacji tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia, doświadczające śmierci rodzica/opiekuna lub rodzeństwa, mogą dzielić swoje uczucia, zdobywać nowe umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz budować wsparcie w grupie rówieśniczej.

W programie wsparciem obejmujemy dzieci doświadczające straty bliskiej osoby.

Program obejmuje:

  • grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia
  • indywidualne konsultacje psychologiczne
  • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
  • webinary psychoedukacyjne dla nauczycieli i wychowawców

Grupowe wsparcie psychologiczne ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie po stracie, zrozumienia własnych emocji oraz reakcji. Bezpieczna przestrzeń, którą wspólnie tworzymy umożliwi dzieciom kontakt z rówieśnikami o podobnych doświadczeniach i wzajemne wsparcie.

Dodatkowo, w ramach programu, możliwe będą indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci/rodziców. Wsparcie obejmuje także dorosłych – rodziców, nauczycieli, którzy zostaną wyposażeni w umiejętności rozmowy na temat straty, dzięki warsztatom psychoedukacyjnym. Dzięki wyposażeniu nauczycieli i dorosłych pracujących w placówkach oświatowych w umiejętności i kompetencje w wspieraniu dzieci po stracie, pośrednio opieką zostaną objęte dzieci, których rówieśnicy doświadczyli straty. Dzięki temu zmniejszymy prawdopodobieństwo doświadczenia przez dzieci poczucia niezrozumienia ze strony rówieśników i dorosłych z otoczenia, a zwiększymy siatkę wsparcia.

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu (we wtorki w godzinach popołudniowych) w Hope Spocie – miejscu z nadzieją na ul. Bolka 8A w Poznaniu. Dzieci będą podzielone na grupy, ze względu na wiek oraz rodzaj straty. O przypisaniu do grupy decyduje psycholog. Każde zajęcia trwają około 90 minut.

Zajęcia będą opierały się na elementach pracy z ciałem, uważności, arteterapii, oraz bajkoterapii. Celem naszych spotkań będzie: rozwijanie umiejętności radzenie sobie ze stresem; rozpoznawanie emocji płynących z ciała oraz wyrażania ich; wspierania procesu akceptacji zmiany. Zajęcia będą prowadzone przez psychologa oraz pedagoga. Dodatkowo w ramach prowadzonych zajęć będą oni monitorować postępy dzieci oraz będą udzielać rodzicom indywidualnych konsultacji dotyczących funkcjonowania dzieci. 

Aby zgłosić dziecko do udziału w programie, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety kwalifikacyjnej, dostępnej poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego zgłaszania się. Wypełnienie ankiety nie gwarantuje automatycznego zakwalifikowania do programu, jednak będziemy kontaktować się z rodzicami dzieci, które spełnią kryteria.

Wypełnij poniższą ankietę, żeby zgłosić dziecko do programu:

Webinary dla nauczycieli

Ekspertki prowadzące zajęcia

Dorota Juriewicz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz SWPS w Poznaniu. W czasie studiów zdobyła tytuły magistra pedagogiki specjalnej oraz magistra psychologii. W chwili obecnej jest w trakcie 4-letniego podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Certyfikowany terapeuta EEG-Neurofeedback. Posiada uprawnienia diagnostyczne: specyficznych trudności w uczeniu się, testów badających iloraz inteligencji (SB5) oraz zaburzeń neurorozwojowych. Ukończyła kurs Stosowanej Analizy Zachowania. Posiada 10 letnie doświadczenie, które zdobyła w czasie pracy w publicznych placówkach oświatowych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych typu resocjalizacyjnego i leczniczego, poradniach zdrowia psychicznego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób nieneurotypowych oraz w redukowaniu zachowań trudnych u dzieci.

Regularnie bierze udział w szkoleniach i warsztatach związanych z terapią oraz diagnozą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Dorota Juriewicz
Ewa Pietrowicz

Ewa Pietrowicz

Pedagog, nauczycielka z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Absolwentka studiów licencjackich: pedagogika o specjalności praca socjalna oraz magisterskich: pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Ukończyła również studia podyplomowe z logopedii.
Uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach dla nauczycieli związanych z pracą w grupie, uważnością, pracą z tekstami literackimi, m.in. czytaniem wrażeniowym.
W 2022 ukończyła kurs instruktorów jogi dla dzieci, a rok później kurs instruktorski programu “Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo.” skupiającym się na aspektach związanych z edukacją emocjonalno-społeczną, wiedzą o stresie, pracy oddechem, rozwijaniem uważności i aktywnością fizyczną, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Prowadzi zajęcia ruchowe z elementami jogi i uważności dla dzieci, jogę rodzinną. Współpracuje również z Wydawnictwem Frajda prowadząc warsztaty na podstawie książek w poznańskich przedszkolach.

Masz pytania dotyczące programu?

Zapraszamy do kontaktu:

pah@pandateam.pl

+48 534 897 105

Zapisz się do pandowego newslettera

Interesuje Cię, jak działamy?
Chcesz wiedzieć, jakie akcje szykujemy i jak się przyłączyć?